ชิเดกรา (50 มิลลิกรัม) : ยาเม็ดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “GPO” อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร “SF50”

ซิเดกรา (100 มิลลิกรัม) : ยาเม็ดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เคลือบพิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “GPO” อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร “SF100”

ตัวสะกดภาษาไทยที่ถูกต้องตามองค์การเภสัชกรรม คือ "ซิเดกรา" (ไม่มีไม้โท)