มีรายงานว่าซิลเดนาฟิลอาจทำให้ความสามารถในการได้ยินลดลงหรือเกิดการสูญเสียไปอย่างฉับพลันแต่มีรายงานการพบน้อย ซึ่งอาการดังกล่าวมักเกิดควบคู่กับอาการมีเสียงในหูและเวียนศีรษะ อย่างไรก็ตามความสัมพันร์โดยตรงระหว่างการใช้ซิลเดนาฟิลเเละการสูญเสียความสามารถในการได้ยินยังไม่แน่ชัด