ชิเดกรา (50 มิลลิกรัม) : ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยา ซิลเดนาฟิล 50 มิลลิกรัม

ซิเดกรา (100 มิลลิกรัม) : ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยา ซิลเดนาฟิล 100 มิลลิกรัม