ภาวะองคชาตมีความผิดปติทางกายวิภาค : ใช้ซิลเดนาฟิลด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางกายวิภาคขององคชาต เช่น อวัยวะเพศมีการทำมุมผิดปติ, เกิดพังผืดที่กล้ามเนื้อเรียบใน corpus cavemosum (cavermosal fibrosis), Peyronie's disease เป็นต้น