ใช้ซิลเดนาฟิลด้วยความระมัดระวัง ในผู้ป่วยโรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (sickle cell anemia) เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดองคชาตแข็งค้าง