ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction: ED)

ซิลเดนาฟิลไม่ได้ส่งผลให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายโดยตรงแต่ส่งผลต่อการตอบสนองของอวัยวะเพศชายต่อการกระตุ้นทางเพศ ในสภาวะปกติ

กลไกการเข็งตัวของอวัยวะเพศชายเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสรีวิทยาของการไหลเวียนเลือดที่ขึ้นกับการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียมในส่วนของ corpus cavemosum ที่อวัยวะเพศชาย ในระหว่างที่มีการกระตุ้นทางเพศนั้นจะมีการปลดปล่อย nitric oxide (NO) ออกจากปลายประสาทของ corpus cavemosum ซึ่งไปกระตุ้นเอนไชม์ guanylate cyclase และมีผลเพิ่มระดับของ cyclic guanosine monophosphate (cGMP) ใu corpus cavemosum ทำให้เกิดการคลายตัวกล้ามเนื้อเรียบและมีผลทำให้เลือดไหลเวียนไปที่ corpus cavemosum ที่อวัยวะเพศมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพชายตามลำดับ

ซิลเดนาฟิลเพิ่มผลของ NO โดยการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ phosphodiesterase type 5 (PDE5) ซึ่ง PDE5 เป็นเอนไซม์ที่มีผลทำลาย cGMP ที่สร้างใน corpus cavemosum ดังนั้น เมื่อได้รับถารกระตุ้นทางเพศและมีการปลดปล่อย NO ออกจาก corpus cavemosum ซิลเดนาฟิลซึ่งยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ PDE5 ดังกล่าวจึงส่งผลเพิ่มระดับ cGMP ใน corpus caveomosum ส่งผลให้กล้ามเนื้อเรียบเกิดการคลายตัวและมีการไหลเวียนของเลือดไปยัง corpus caveomosum มากขึ้น จึงเพิ่มปฏิกิริยาการตอบสนองต่อการระตุ้นทางเพศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ซิลเดนาพิลในขนาดที่แนะนำให้ใช้ในการรักษาจะไม่เกิดผลดังกล่าวหากปราศจากการได้รับการกระตุ้นทางเพศอย่างเหมาะสม