ใช้ซิลเดนาฟิลด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดองคชาตแข็งค้าง ควรพบแพทย์ทันทีหากพบการแข็งตัวของอวัยวะเพศนานเกิน 4 ชั่วโมง