รับประทานชิลเดนาฟิลก่อนมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 1 ชั่วโมง หรืออาจรับประทานยาในช่วงตั้งแต่ 30 นาทีถึง 4 ชั่วโมงก่อนการมีเพศสัมพันธ์