ท้ามใช้ซิลเดนาฟิลในผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบใดๆ ในตำรับยานี้

ห้ามใช้ซิลเดนาฟิลร่วมกับยากลุ่มไนเตรตทุกรูปแบบ (เช่น nitroglycerin, isosorbide dinitrate เป็นต้น) ไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นประจำหรือใช้เเบบชั่วครั้งชั่วคราวก็ตาม